Dojo kun - etiska regler

1. Yui Shin Kai's etiska principer

Efterlev Yui Shin Kai's etiska principer:
Vänskap - Yujo
Vänlighet - Shinsetsu
Lojalitet - Giri
Respekt - Sonkei

vilket leder till ett gott uppförande - reigi tadashiku
Låt dessa principer genomsyra din karaktär i alla situationer, såväl inom som utanför dojo.

2. Allmänt uppträdande

Hälsa alltid när du går in eller ut ur dojon.

Hälsa din sensei/sempai med tilltal och bugning.

Hälsa alltid din träningspartner med korrekt bugning.

I dojon sitter vi i seiza (traditionell sittställning) eller i "agura o kaku" (skomakarställning). Ligg aldrig om det inte ingår i övningen. Luta inte mot väggen.

Följ instruktörens anvisningar omedelbart. Om du har förstått så svara "hai".

Lämna aldrig dojo utan instruktörens tillåtelse.

När du tränar ska du alltid göra ditt bästa. Hjälp dig själv genom att hjälpa instruktörer och träningskollegor.

3. Hygien och kroppsvård

Se till att du och din karate-gi (träningskläder) alltid är ren. Tå och fingernaglar ska vara kortklippta. Långt hår sätts upp med en mjuk och diskret snodd.

Rengör alltid dojon innan träning.
om en skada skulle uppstå och du inte kan medverka på träningen, Meddela alltid instruktören omedelbart.
 
Copyright © 2012 Yui Shin Kai. Alla rättigheter reserverade.
Yui Shin Kai och Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai