Historia

President Kisho (Takakatsu) Inoue, Hanshi  (f.1954)

Presidenten för samfundet är Kisho Takakatsu Inoue, son till den bortgångne
Motokatsu Inoue.

Kisho Inoue sensei började sin karriär inom bujutsu med judo. Han har utbildats,
huvudsakligen av sin far, i Ryukyu-öarnas klassiska redskap och i Yui Shin Kan
Karatejutsu.

Han sköter idag den träning i Yui Shin Kan karatejutsu och Ryukyu kobujutsu
som bedrivs i Yui Shin Kai Hombu Dojo, Shibuya, Tokyo. Där träffar man
ett flertal högt graderade från andra stilar såsom Wado Ryu, Shotokan, Goju Kai m fl, som kommer för att förkovra sig i den traditionella redskapsträningen.

Kisho Inoue sensei är ansvarig för all verksamhet inom de världsomfattande samfunden
Yui Shin Kai och Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai.

O'sensei Gansho (Motokatsu) Inoue (1918 - 1993)


 
Motokatsu Inoue sensei föddes i Tokyo den 2 December 1918.

Hans far var general i armen och familjen var närbesläktad med kejsaren. Av denna anledning hade familjen en utsedd livvakt.

Denna livvakt var inte vilken livvakt som helst, hans namn var Seiko Fujita,
14:e stormästaren och den sista av Koga-klanen (Koga Ryu Ninjutsu) . Han blev Inoue sensei lärare och en vägledare i livet.

Fujita sensei planerade Inoue senseis budo framtid i minsta detalj. Inoue sensei
studerade karatejutsu under Yasuhiro Konishi (1893-1983), Ryukyu kobujutsu under ledning av Shinken Taira (1897-1970) och Aikijutsu under Gozo Shioda (1915-1994) .

Av Seiko Fujita (1899-1966) lärde sig Inoue sensei närstrids tekniker samt fysiska och mentala aspekter av budo.

Mellan 1948 och 1950 byggde Inoue sensei en egen dojo i Yokosuna, Shimizu stad och startade sin egen stil Yui Shin Kan karate.

Han erhöll även titeln "Kaicho" från Taira sensei för organisationen Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. Seiko Fujita, Shinken Taira och Inoue Sensei 1960

Ända fram till sin bortgång, den 1 januari 1993, har o'sensei Motokatsu Inoue aktivt verkat för att sprida Yui Shin Kan karate och Ryukyu Kobujutsu till övriga delar av världen.

"Gansho" eller "Motokatsu" är 2 olika sätt att uttala samma japanska(eller kinesiska) tecken.

"Gansho" är on-yomi och "Motokatsu" är kun-yomi. Samma gäller för "Kisho" och "Takakatsu").

Yui Shin Kai's logotype är gjord av Osensei Gansho Inoue med hjälp av
tre kanji dvs japansk/kinesiska tecken.

Dessa är lagda på varandra och sedan tillsnyggade för att få fram en vacker och representativ logotype.            


 

What follows is a brief history of the founder of Yui Shin Kai:

Motokatsu Inoue sensei was born in Tokyo on 2 December 1918, in the Taisho era. His father being a general in the army and his family being closely related to the emperor, he had a bodyguard for security reasons.

This bodyguard was not just anybody, he was Seiko Fujita, the 14th master and the last of the Koga Ninja-Ryu clan. He became Inoue sensei's teacher and a very inportant person in his life.

Fujita sensei planned and controlled Inoue's budo future in great detail. To make a long story short, Inoue was sent to Yasuhiro Konishi for karate-jutsu, Shinken Taira for Ryukyu kobujutsu (Ryukyu
island weaponry) and Gozo Shioda for Aiki-jutsu. The close in-fighting system he practiced with Fujita sensei was the mental and physical base of all the other ways.

Between 1948 and 1950 Inoue sensei built his own dojo in the Yokosuna area, Shimizu city, Shizuoka prefecture, and started his own style Yui Shin Kai karate. Yui=solely, shin=heart, soul, spirit, kai=organization, there is only one heart, soul, spirit in the search for true budo/bujutsu.

He also inherited the "Kaicho" titel from Taira sensei for the organization Ryukyu Kobujutsu.Hozon Shinko Kai in Japan - the organization for promotion and preservation of the classical martial arts of the Ryukyu islands.

In the hombu dojo today, which is situated in the Zoshukan in Shibuya area in Tokyo, there are several members from many other karate styles such as Goju-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu etc who practice together.

The Yui Shin organization is affiliated to RKHSK, Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai, All members practice both systems which gives them a wide spectrum of budo/bujutsu.
These systems are so closely attached that it is very easy to continue with kobujutsu after having started to practice Yui Shin Kai-karate.

Sincerely yours

Matts Andersson 5 Dan YSK & RKHSK

 
 
Copyright © 2012 Yui Shin Kai. Alla rättigheter reserverade.
Yui Shin Kai och Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai