Stilpresentation

Yui Shin Kan karatejutsu är en traditionell karate stil från Japan skapad av Gansho (Motokatsu) Inoue sensei (1918-1993) och ingår i samfundet Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai . Stilens president idag är Motokatsu Inoues son, Kisho (Takakatsu) Inoue.


O´sensei Gansho Inoue


Ursprungligen var karaten inte lika specialiserad och uppdelade som den är idag. Alla självförsvars tekniker tränades under ett och samma tak. Långa och korta tekniker, mjukt och hårt, med eller utan vapen. Syftet var försvar och de tekniker som fungerad försvarsmässigt sparades, utvecklades och fördes vidare.

Idag förknippar vi gärna en självförsvarskonst eller stil med vissa särdrag som växt fram under årens lopp. T ex Shotokan karate som tenderar att ha låga ställningar och långa tekniker, medans exempelvis Wado karate har betydligt högre ställningar och kortare tekniker.

Yui Shin Kan karatejutsu har bevarat det äldre synsättet. Vi  tränar både långa och korta tekniker, mjuk och hårt och vapenträning introduceras lite längre fram i träningen. Detta gör att Yui Shin Kan Karatejutsu erbjuder både bredd och djup. Vi är traditionella i vår träning och håller hårt på öppenhet i sinne, god disciplin och etikett.


Yui Shin Kan karatejutsu huvudteman är:

Karatejutsu [kara = tom, te = hand, jutsu = konst/teknik]:
Karatejutsu är en självförsvarsform från den japanska öarna Ryukyu utanför Japan (bla Okinawa) med olika blockeringar, sparkar, slag mm. Den moderna formen kallas Karate-do.

Jutsutsu [Ju = mjuk, jutsu = konst/teknik]:
Är tekniker snarlika karatens, men med en betoning på mjukhet. Jujutsu innehåller kast, grepp och fasthållning och är grunden för nutidens Judo. De influenser vi har från Jujutsu kommer först efter något års träning, då kast och frigöring från olika grepp tränas.

Aikijutsu [Ai = harmoni/möta, ki = inre kraft, jutsu = konst/teknik]:
Tekniker där motståndarens kraft används för att försvara sig. Aikijutsu betonar teknik, rätt kroppspositionering, undanglidning och cirkulära rörelsemönster. Den moderna formen heter idag Aikido.

Träningen delas upp i följande:

Taijutsu [Tai = kropp, jutsu = konst/teknik]:
Är samlingsbegrepp för alla tekniker först i grundform (kihon) och senare med partner (kumite).
    
Kihon, som betyder grundtekniker och består av olika övningar. Bl a ställningar, knä- och fotsparkar, öppna- och knutna handslag, armbågslag, block med ben och armar, svep, kast, nedläggningar, fasthållningar mm.

Kumite är parövningar. Här tränas grundtekniker tillsammans med en eller flera partner. Bland det viktigaste vid parövning är kontroll, korrekt avståndsbedömning och medvetenhet. Kumite delas in i fast och fri form. Fast form innebär att attack och försvar är förutbestämt. Fri form, som namnet antyder, är fria attacker och fri försvar.  Tävlingskumite t ex är en typ av fri form (som dock har ett regelverk och ett poängsystem).

Kata - form
Kata är strikta och förutbestämda former som är sammansatta av flertal tekniker av förflyttningar, blockeringar, slag och sparkar.  Kata utförs oftast ensam av en karate-ka (karate elev) även om det på senare år har blivit populärt att göra kata i grupp i tävlingssammanhang. Syftet med kata är att sätta grundtekniker i ett sammanhang och mot tänkta motståndare. För att kunna förstå katans innehåll så tränas tillämpningar i kumite form (bunkai).

Inom Yui Shin Kai tränas en mängd olika kata. De härstammar alla från Okinawa och från de tre områden/städer som ligger till grund för karate. Dessa är Shuri, Tomari och  Naha.

Efter ca 1 års träning så introduceras Ryukyu kobujutsu - de traditionella redskap/vapen konsterna från Ryukyuöarna.
Inom Ryukyu kobujutsu tränas åtta olika redskap däribland: bo (lång stav), sai (parersvärd) och tonfa (batong). Läs mer på www.rkhsk.se
 
Copyright © 2012 Yui Shin Kai. Alla rättigheter reserverade.
Yui Shin Kai och Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai