Resultatet från Yui Shin Kai Open VIII

Stort tack till alla som deltog, både domare, funktionärer, tävlande och pubilken!